Vuzz Gundam 0079 #1 
RX-78-2 Gundam + MS-06S Zaku Char's Custom,
Vuzzy 25cm custom sample model
by Sopp, 2015. 
 
 
 
Vuzzy™ Gundam 0079 #1 (2015)
Vuzzy 25cm custom model

Modelling: Sopp
Assistance: Yoo, YJ
Paint & Finish: Yoo, Hero
Official Photo: Rotta
Directed by Sopp 

Gundam © Sotsu. Sunrise

NOT FOR SALE

You may also like

Vuzzy™ Rotta Prototype
2015
Vuzzy x KFA
2014
VUZZY™ GUNDAM 0079 - Pt. 02
2017
DUGUNI™
2017
Vuzzy™ LG Twins
2014
RX-78-2 Gundam
2013
CUVA™ Part #4
2016
SV BY SOPP @ SDF 2015 EXHIBITION SKETCH
2017
Vuzzy™ Shining Cut #1
2014
RX-78-1 Gundam Prototype
2013
Back to Top