Vuzzy, 2001: Space Odyssey Illustration.
 
Vuzzy Mk3 based.
Design & Illustration by Sopp.

© Sopp  © StudioViper
 
 
 
 
 
 

You may also like

VUZZY™ GUNDAM 0079 - Pt. 02
2017
VUZZY™ TETSUJIN 28 GO (鉄人28号)
2017
VUZZY™ - CUVA MLB #1
2017
Vuzzy™ Rotta Prototype
2015
RX-78-1 Gundam Prototype
2013
One day
2014
Vuzzy™ World War Toon
2017
Vuzzy™ CR7
2014
CUVA™ Hanhwa Eagles 6 players - Home ALT
2015
ZZ Gundam Extra-Fit - Fazz Ver.
2010
Back to Top