One day  (2012)
- Vuzzy Sopp Custom Toy.
- Vuzzy Mk1 based
- Photo by YJ
 
© Sopp  © StudioViper

You may also like

DUGUNI™
2017
CUVA™ Part #4
2016
ROTTAN - Episode. 01
2017
ROTTAN - Sampling
2017
RX-78-2 Gundam
2013
Vuzzy, 2001: Space Odyssey
2014
VUZZY™ Rotta Series #1
2016
ZZ Gundam Extra-Fit - Fazz Ver.
2010
VUZZY™ Gundam 0079 Prototype #1
2015
VUZZY™ GUNDAM 0079 - Pt. 01
2016
Back to Top